Belangrijke aandachtspunten bij de oplevering van je nieuwbouwhuis

12 september 2021

De vooroplevering is achter de rug en na ongeveer twee weken is het tijd voor de definitieve oplevering van je nieuwbouwhuis. Dat moment waar je zo lang op hebt gewacht. We hebben voor je op een rijtje gezet welke punten goed zijn om extra op te letten.

1. Neem een bouwkundige mee
Dé tip van de dag. Een bouwkundige weet precies waar hij of zij op moet letten en helpt je als je punten tegenkomt waardoor de woning nog niet goed opgeleverd kan worden.

2. Inventarisatie nog niet opgeloste gebreken
Tijdens de vooroplevering heb je misschien al gebreken genoteerd en doorgegeven. Controleer tijdens de oplevering of deze punten zijn opgepakt. Is dit niet het geval? Geef dit dan door aan je bouwer of aannemer. Hij is verplicht dit binnen drie maanden na de oplevering te repareren.

3. Melding maken andere gebreken of beschadigingen
Ook als je weer nieuwe gebreken of beschadigingen tegenkomt, is het goed dit door te geven aan de bouwer of aannemer. Zo toon je ook meteen aan dat deze gebreken of beschadigingen niet zijn ontstaan nadat je al in de woning bent getrokken. Let hierbij voornamelijk op de volgende onderdelen: deuren, ramen, tegelwerk, kozijnen en sanitair.

4. Controleer je meer- en minderwerklijst
Heb je met de aannemer bepaalde werkzaamheden afgesproken die bovenop de werkzaamheden komen die in de koopovereenkomst staan? Of waren er werkzaamheden die juist niet uitgevoerd moesten worden? De kans is groot dat je dit al tijdens de vooroplevering hebt gecontroleerd, maar neem ook tijdens de definitieve oplevering de tijd om deze punten nogmaals langs te lopen.

5. Werkt alles goed?
Naast beschadigingen is het goed om te controleren of alle installaties optimaal werken. Komt er water uit de kranen? Loopt de afvoer goed door? Spoelt de wc op de juiste manier door? Gaan alle deuren goed open en dicht en kunnen deze goed afgesloten worden? Noteer hierbij tevens de punten die je eventueel tegenkomt.

6. Meterstanden doorgeven
Als je in de woning trekt, geef je de meterstanden door aan je (nieuwe) energieleverancier. Noteer tijdens de oplevering de meterstanden, zodat je deze meteen bij de hand hebt.

Alle punten die je nog tegenkomt tijdens de definitieve oplevering worden aan het einde van de ronde samen met je aannemer genoteerd in het proces-verbaal van oplevering. Als je dit document ondertekent, ga je akkoord met je huis met uitzondering van de genoteerde punten. Zoals aangegeven is de aannemer verplicht dit binnen drie maanden op te pakken.