Bouwrijp maken terrein Slingerbos gestart

18 april 2023

Firma Neijenhuizen Infra B.V. uit Bemmel is gestart met het bouwrijp maken van het terrein van nieuwbouw Slingerbos.

Het team van Neijenhuizen is gestart met alle civieltechnische werkzaamheden. Hierdoor worden de eerste contouren van plan Slingerbos al zichtbaar en dat blijft niet onopgemerkt. 

Naar verwachting zal de fase van het bouwrijp maken meerdere maanden in beslag nemen. Daarna gaan ze verder met het woonrijp maken van het terrein en de individuele bouwkavels.